Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Πωλητή ζητά να προσλάβει η εταιρεία S.I.N. Hellas

Η βιομηχανία S.I.N. Hellas με ηγετική παρουσία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας διατροφικών συμπληρωμάτων ζωοτροφών, ζητά για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεών της συνεργάτη πωλητή, για την περιοχή της Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, με έδρα διαμονής εντός περιοχής. Η εταιρεία προσφέρει : Μισθό + Προμήθεια + Bonus + Εταιρικό Αυτοκίνητο + Εταιρικό Τηλέφωνο + Εκπαίδευση. Θα προτιμηθεί υποψήφιος με....
ειδικότητα κτηνιάτρου ή ζωοτέχνη και προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 2410 541241-2, για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων: fax: 2410-54.12.43 και e-mail:info@sinhellas.gr