Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ιδιαίτερα θετική η εξωτερική αξιολόγηση του ΤΕΙ Ηπείρου

Ως ιδιαίτερα θετική καταγράφηκε η εξωτερική αξιολόγηση του ΤΕΙ Ηπείρου, σε έκθεση πενταμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τον περασμένο Μάρτιο.Στην τελική έκθεση, την οποία κοινοποίησε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) περιγράφεται η συνολική αποτίμηση της υπόστασης, του έργου και της προοπτικής του ΤΕΙ Ηπείρου.Η Επιτροπή επισκέφθηκε διδακτήρια, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, δομές φοιτητικής μέριμνας και μονάδες εξυπηρέτησης των φοιτητών, ενώ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με μέλη του ακαδημαϊκού και...
διοικητικού προσωπικού, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους και εκπροσώπους θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας.

Βασικές διαπιστώσεις
Η Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων:
• Διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί με συνέπεια να υπηρετεί το όραμα και τους στόχους που είχαν τεθεί από την ίδρυσή του: την παροχή σύγχρονης εφαρμοσμένης τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας για να εξυπηρετήσει της ανάγκες του τόπου.
• Δηλώνει με έμφαση ότι είναι αδιαμφισβήτητη η αφοσίωση του συνόλου του προσωπικού στα καθήκοντά του, ενώ επισημαίνει ως άξιες επαίνου τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη του για τη διατήρηση της ποιότητας στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις δυσμενείς συνέπειές της στη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του Ιδρύματος. Θετικά αποτιμάται επίσης το επίπεδο των φοιτητών και η αφοσίωση στις σπουδές τους.
• Υπογραμμίζει την ύπαρξη πολύ καλά εξοπλισμένων εργαστηρίων, στα οποία προωθείται η εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς που σχετίζονται με τις ανάγκες του τόπου και της χώρας, και στους οποίους το Ίδρυμα έχει αναπτύξει πρωτότυπες και εξειδικευμένες εφαρμογές.
• Ενστερνίζεται ένθερμα το σχεδιασμό του ΤΕΙ Ηπείρου να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα τη δημιουργία ενός πρότυπου αγροδιατροφικού τεχνολογικού πάρκου στην Άρτα. Το σχέδιο αυτό, που δημιουργεί αυξημένες ερευνητικές προοπτικές και έχει την καθολική αποδοχή και υποστήριξη από τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας, ήδη βαίνει προς υλοποίηση.
• Καταδεικνύει με σαφήνεια ότι το πλέον ισχυρό σημείο που έχει να επιδείξει το ΤΕΙ Ηπείρου είναι η λειτουργική του διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα, ότι το Ίδρυμα εστιάζει στρατηγικά τη δραστηριότητά του σε τέσσερεις κύριους θεματικούς τομείς (αγροδιατροφή, υγεία και πρόνοια, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, τουρισμός), οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την παραγωγική βάση, την αναπτυξιακή προοπτική και τον πυρήνα της οικονομικής πραγματικότητας της Ηπείρου.
Επίσης, το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής διαθέτει ταλαντούχο προσωπικό και φοιτητές και στο πλαίσιο της λειτουργίας του οργανώνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής. Χάρη στη φήμη που έχει αποκτήσει, λειτουργεί ως πολύ σημαντικός πρεσβευτής του ΤΕΙ Ηπείρου στις τοπικές κοινωνίες.

Χρήσιμη η αξιολόγηση
Αν και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος αποδείχθηκε ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη.
Η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της δεσμεύεται, με τη συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, να αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Επιτροπής.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ