Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προκηρύσσει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου

Μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ / Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης-Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων», προκηρύσσει θέση στελέχους επιπέδου Διευθύνοντος Συμβούλου για την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, στην πόλη των Ιωαννίνων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 1) βαθιά γνώση και πολύχρονη εμπειρία στον Τραπεζικό Τομέα (Επιχειρηματική & Λιανική Τραπεζική) με έμφαση σε...
ανώτερες-ανώτατες διοικητικές θέσεις (διοίκηση πολυπληθών ομάδων), 2) ικανότητα και εμπειρία σε ανάπτυξη και εφαρμογή Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού-Ρευστότητα, Επενδύσεις, Πελατοκεντρικό Σχεδιασμό, 3) εμπειρία στην Οργάνωση και Διοίκηση Δικτύου Καταστημάτων-Αναδιοργάνωση, Ποιότητα Υπηρεσιών και Υποστήριξη Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, 4) ικανότητα στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Ενεργητικής Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων-Σύστημα Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και Αναφορών, 5) υψηλού επιπέδου ικανότητα στην επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις-διοίκηση έμπειρων αλλά και νέων στελεχών καθώς και τομεακών Ομάδων Έργου, 6) δεξιότητα δημιουργίας εξαιρετικής ποιότητας αναφορών και παρουσιάσεων-ενημέρωση και επικοινωνία με Επόπτη και Μετόχους. Τυπικά Προσόντα: α) κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου Πτυχίου/Διπλώματος στην Οικονομία ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στις Θετικές Επιστήμες, β) πιστοποιήσεις στην Τραπεζική κ.α. και γ) άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, προς το Ταμείο-υπόψη κου Β. Κολλάτου, μέχρι την Τρίτη 31/5/2016, στην εξής διεύθυνση: cv@teaeapae.gr Για να διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ