Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το Παραδοσϊακό μαγειρίο "Φύσα Ρούφα" ζητά μάγειρα

Το Παραδοσϊακό μαγειρίο "Φύσα Ρούφα" ζητά μάγειρα -γνώστη της Ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας.Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο...
6944775570 κ. Σιάνος Γιάννης.