Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Το Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων,ζητά εθελοντές

Για να διδάξουν στους κρατούμενους,τις τεχνικές κατασκευής ψεύτικου κοσμήματος

Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό ότι στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων κρατούνται πολλοί άνθρωποι ανειδίκευτοι ως προς το επάγγελμα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην εξεύρεση εργασίας κατά την αποφυλάκισή τους. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια επανένταξής τους στην κοινωνία, καθώς η εκ νέου κοινωνικοποίησή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν βρίσκονται αποκομμένοι από το εργασιακό περιβάλλον.Στα πλαίσια της...
προσπάθειάς μας να προσφέρουμε στους κρατουμένους όχι μόνο υπηρεσίες σωφρονισμού, αλλά και εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, προσκαλούμε εθελοντές να τους διδάξουν τις τεχνικές κατασκευής ψεύτικου κοσμήματος. Ελπίζουμε ότι οι συμπολίτες μας, συμμεριζόμενοι το μερίδιο κοινωνικής ευθύνης που τους αναλογεί, θα ανταποκριθούν άμεσα.Για κάθε πληροφορία οι εθελοντές μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του Καταστήματος, στο τηλ.2651040268 ή στη Γραμματεία, στο τηλ.2651041513.