Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΝΕΝΑ-Δήμος και Εφορεία Αρχαιοτήτων υπέγραψαν πλαίσιο συνεργασίας για την ανάδειξη της περιοχής του Κάστρου

«Πλαίσιο Συνεργασίας για την ανάδειξη της περιοχής του Κάστρου Ιωαννίνων», υπέγραψαν το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας και ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Σουέρεφ, δίνοντας επίσημο χαρακτήρα σε μια συνεργασία που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες. Μια συνεργασία που έχει τις «ευλογίες» του Υπουργείου Πολιτισμού και επιδιώκει την «ωρίμανση» έργων και παρεμβάσεων που θα προταθούν στο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός «Πάρκου Πολιτισμού», μέσα από την ανάδειξη και...
ενοποίηση σημαντικών μνημείων του Κάστρου.Για μια «ευτυχή ημέρα», και για τα «όνειρα που με δουλειά και συνεργασία γίνονται πράξη», έκαναν λόγω στις δηλώσεις τους, τόσο ο κ. Μπέγκας, όσο και ο κ. Σουέρεφ.Ο Δήμος Ιωαννιτών θέτοντας ως βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη, της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκει τη βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, μέσω της ανάδειξης του ιστορικού χαρακτήρα της και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που προσφέρει ο μνημειακός της πλούτος και η ένταξή του στον ιστό της σύγχρονης πόλης. Κυρίαρχο στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, αλλά και ισχυρό σημείο αναφοράς, μαζί με τη λίμνη, αποτελεί το Κάστρο Ιωαννίνων και οι επιμέρους χώροι εντός των ορίων του.Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες, για την υλοποίηση έργων και δράσεων για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών χώρων και μνημείων του Κάστρου.