Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Το φως της Αναστάσεως, να καλύψει την πατρίδα μας και να φωτίσει τις καρδιές όλων μας!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!-Χρόνια Πολλά με υγεία, χαρά και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο...

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας».
Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες».
Η διαδικτυακή κοινότητα  του EpirusGate, εύχεται σε όλους τους αναγνώστες, σε...
όλους τους Ηπειρώτες απανταχού της γης, Χρόνια Πολλά με υγεία, χαρά και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο...