Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Στα 4 εκατ.ευρώ τα καθαρά κέρδη των Μινωϊκών το πρώτο τρίμηνο

Στα 4 εκατ. ευρώ ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 τα καθαρά κέρδη των Μινωϊκών ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,5 εκατ. ευρώ και οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας σε 32,3 εκατ. ευρώ.Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α' τριμήνου, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά...
αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το α' τρίμηνο του 2016.Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2016 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις 4,0 εκ.ευρώ, έναντι 3,9 εκ. ευρώ. Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 195,1 εκ.ευρώ

Μεταφορικό Έργο
Η εταιρεία το α' τρίμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακίνησε 45 χιλ. επιβάτες, 11 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 19 χιλ. φορτηγά οχήματα. Το μερίδιό της στην αγορά της Αγκώνα ανήλθε σε 58,6% για τους επιβάτες, 57,8% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.