Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Στις 28 Ιουνίου δημοπρατείται το έργο για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Ε.Α.Ν.Κ.Ι

Θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, η εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΑΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ» (Κωδικός Εργου: 2014ΣΕ01600033), προϋπολογισμού μελέτης 231.639,05 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 53.276,98€.Η δημοπρασία θα γίνει στα...
γραφεία της Γ.Γ.Α.στο Μαρούσι,Α.Παπανδρέου 37, 2ος όροφος ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, την 28-6-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού".