Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η ΑΤΕ Ασφαλιστική αναζητά στελέχη τμήματος πωλήσεων

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική αναζητά προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο της στα Γιάννενα, στελέχη τμήματος πωλήσεων χρηματοοικονομικών-ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις της θέσης σχετίζονται με την παρουσίαση υπηρεσιών και υλοποίηση συμφωνιών, τη δημιουργία και διατήρηση προσωπικού χαρτοφυλακίου, καθώς και τη διείσδυση σε εξειδικευμένη αγορά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις, επικοινωνιακή ευχέρεια και εξωστρέφεια, επαγγελματισμό, οργανωτική ευχέρεια και μεθοδικότητα, διάθεση για διακρίσεις και εξοικείωση σε...
περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εταιρεία προσφέρει αξιοκρατικό σύστημα αποδοχών, bonus, πλαίσιο στήριξης νέων συνεργατών, ανταγωνιστικό κανονισμό πωλήσεων, ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, ομαδική ασφάλιση, συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 26510-37138. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 26510-37836. Υπεύθυνη η κα Λυδία Μαντέλλου.