Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας 
Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου

Η Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.) σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν όπως κάθε χρόνο την Εαρινή Συνάντηση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.) που θα λάβει χώρα το Σάββατο, 
9 Απριλίου 2016 στο Ξενοδοχείο Grand Serai, στα Ιωάννινα.Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η συζήτηση θεμάτων που μας απασχολούν στην καθημερινή κλινική πράξη, όπως το...
διαβητικό οίδημα, η αντιμετώπιση του στραβισμού, οι κίνδυνοι στη χειρουργική του καταρράκτη, οι φλεγμονές του οφθαλμού και του κόγχου καθώς και θέματα που αφορούν την παιδοφθαλμολογία και τη νευρο-οφθαλμολογία. Τέλος στην ημερίδα αυτή ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις της έρευνας στην οφθαλμολογία.