Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ - Η "Κιβωτός του Κόσμου" ζητά οργανωτή και επιτηρητή ημερήσιου προγράμματος εργασιών και δραστηριοτήτων

"Κιβωτός του Κόσμου", αναζητά για έμμισθη απασχόληση έναν οργανωτή του ημερήσιου προγράμματος και των επιμέρους τμημάτων της για κοινωνική δομή της φιλοξενίας παιδιών στην Ήπειρο. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και στα καθήκοντά της θέσης περιλαμβάνονται η οργάνωση και τήρηση του προγράμματος του προσωπικού και εθελοντών των επιμέρους τμημάτων (Γραμματεία-Κοινωνική Υπηρεσία, Εκπαιδευτικοί-Παιδαγωγοί, σπίτι φιλοξενίας παιδιών, κουζίνα, αποθήκη, εξωτερικά δρομολόγια οχημάτων, εργασίες συντήρησης κτηρίων, γεωργικές εργασίες κλπ). Ο υποψήφιος θα...
πρέπει επίσης να οργανώνει τα επιμέρους τμήματα για την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος (εκπαιδευτικό, γεωργικό, μετακινήσεις, εκδρομές κλπ) των παιδιών και θα συνεπικουρεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινωνικής δομής, για όποιο έκτακτο θέμα προκύπτει. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-51.41.935.