Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Διανομή κοτόπουλου για δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιούμε στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.ΒΑ. του Δήμου Ιωαννιτών το...
πρόγραμμα διανομής Κοτόπουλου:
Πέμπτη 14/4/2016
Πέραμα (ΚΑΠΗ - 2651081182)
ΚΕΠΑΒΙ (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - 2651030504)
Παρασκευή 15/4/2016
Πέραμα (ΚΑΠΗ - 2651081182)
ΚΕΠΑΒΙ (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - 2651030504)
Δευτέρα 18/4/2016
Ανατολή (ΚΑΠΗ - 2651061110)
Κατσικά (ΚΑΠΗ - 2651092176)
Πεδινή (ΚΑΠΗ - 2651093263)
Τρίτη 19/4/2016
Ανατολή (ΚΑΠΗ - 2651061110)
Κατσικά (ΚΑΠΗ - 2651092176)
Πεδινή (ΚΑΠΗ - 2651093263)
Τετάρτη 20/4/2016
6ο ΚΑΠΗ (Αμπελόκηποι - 2651039652)
7ο ΚΑΠΗ (Πλ. Πάργης - 2651083381)
8ο ΚΑΠΗ (Σεισμόπληκτα - 2651064875)
Πέμπτη 21/4/2016
6ο ΚΑΠΗ (Αμπελόκηποι - 2651039652)
7ο ΚΑΠΗ (Πλ. Πάργης - 2651083381)
8ο ΚΑΠΗ (Σεισμόπληκτα - 2651064875)
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.ΒΑ. όταν προσέρχονται στα σημεία διανομής (ύστερα από την τηλεφωνική μας ειδοποίηση) για παραλαβή προϊόντων να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του ωφελούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Τα ωράρια λειτουργίας των σημείων διανομής θα είναι 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.