Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Οι νέοι τομεάρχες της Νέας Δηοκρατίας

Οι νέοι τομεάρχες Ιωαννίνων στη Νέα Δημοκρατία,μετά τις σημερινές εκλογές είναι οι ακόλουθοι:
• Δικαιοσύνης : Τσαγκλής Κων/νος
• Εμπόρων, Ελ. Επαγγελματιών :Ταλάρης Στέργιος
• Οικονομίας : Δαρδαμάνης Κων/νος
• Τουρισμού : Ζιάβρας Κων/νος
• Αγροτικού :Γεωργίτσης Γιώργος
• Κοινωνικής Πολιτικής :...
Σταύρου Σταύρος
• Παιδείας :Σιάση Ελένη
• Δράσης Υγείας : Φλούδας Γιώργος
• Πολιτισμού :Μιχάλης Στέφανος
• Μισθωτών :Δέντσικας Γιώργος