Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Τι ισχύει για το φετινό δώρο του Πάσχα και ποιοι θα το λάβουν

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αλλά και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ δικαιούνται το δώρο του Πάσχα το οποίο θα λάβουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Για να υπολογίσετε το ποσό του δώρου του Πάσχα που δικαιούστε θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για τον υπολογισμό του...
δώρου λαμβάνεται υπόψη:
1) Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
2) Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
3) Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
4) Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ' τον ασφαλιστικό φορέα.
Το Δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ προβλέπεται να λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου. Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ, το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.