Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Δείτε πότε αλλάζει η ώρα από χειμερινή σε θερινή!

Καθώς έχει μπει ο Μάρτιος, όλοι παρατηρούμε πως η μέρα έχει μεγαλώσει αισθητά. Έφτασε ο καιρός που θα αλλάξουμε πάλι τα ρολόγια μας για την θερινή ώρα!Τα ξημερώματα της...
Κυριακής 27 Μαρτίου θα αλλάξει η ώρα από χειμερινή σε θερινή.Συγκεκριμένα, όλοι μας θα πρέπει να  βάλουμε τα ρολόγια μας στις 04:00 από τις 03:00,να πάμε δηλαδή μια ώρα μπροστά.Ουσιαστικά χάνουμε μία ώρα ύπνου, αλλά η μέρα θα μεγαλώσει.