Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Απάντηση της Αν. Υπουργού Παιδείας στον Περιφερειάρχη για την κατανομή θέσεων μελών Ε.Π. στο ΤΕΙ Ηπείρου

Απάντηση στην επιστολή - διαμαρτυρίας για την κατανομή θέσεων μελών Ε.Π. στο ΤΕΙ Ηπείρου, που είχε στείλει στις 7 Μαρτίου 2016 ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης έδωσε η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Αθανασία (Σια) Αναγνωστοπούλου.Μεταξύ άλλων στην απάντησή της αναφέρει:"Το ΤΕΙ Ηπείρου έλαβε 5 θέσεις ΕΠ, τουλάχιστον μία θέση για κάθε Τμήμα που έχει αριθμό μελών ΕΠ κάτω από 10 και βελτιώνει την αναλογία διδασκόμενων-διδασκόντων/διδασκουσών κατά 5 μονάδες, δηλ. από 86 σε 81. Από τα 10 ΤΕΙ της χώρας που βρίσκονται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 3 βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από το ΤΕΙ Ηπείρου, όσον αφορά την αναλογία (εκ των οποίων το ΤΕΙ Θεσσαλίας πρακτικά έχει τον ίδιο λόγο με το ΤΕΙ Ηπείρου, 80), ενώ τα υπόλοιπα 6 έχουν σαφώς χειρότερη αναλογία. Μάλιστα σε αυτά τα 6 ΤΕΙ, που...
εξακολουθούν να έχουν αναλογία χειρότερη από το ΤΕΙ Ηπείρου, τα 5 έχουν Τμήματα με μηδενικό αριθμό μελών ΕΠ. Δεν ευσταθεί λοιπόν ο ισχυρισμός για κατάφωρα άδικη μεταχείριση του ΤΕΙ Ηπείρου. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί π.χ. υπόψη, ότι ακόμη και μετά την βελτίωση που επιφέρει η κατανομή των νέων θέσεων ΕΠ, στα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας η αναλογία διδασκόμενων-διδασκόντων/διδασκουσών βρίσκεται πάνω από το 100.Είναι σίγουρο ότι δεν αρκεί αυτός ο αριθμός για την ικανοποιητική αναβάθμιση του λόγου διδασκόμενων-διδασκόντων/διδασκουσών, τόσο του ΤΕΙ Ηπείρου, όσο και των υπολοίπων ΤΕΙ της περιφέρειας. Αποτελεί όμως μια πρώτη σημαντικότατη κίνηση για να σταματήσει ο κατήφορος των προηγούμενων ετών.Η κατανομή των 500 θέσεων μετά από 6 χρόνια βάλτωσης των προσλήψεων είναι βέβαιο ότι, όσο δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια κι αν οριστούν, θα δημιουργεί αισθήματα αδικίας, μια που η οπτική κάθε Ιδρύματος και οι προτεραιότητες ανάπτυξής του δημιουργούν διαφορετικές οπτικές θέασης του ίδιου ζητήματος.Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα ΤΕΙ, δέσμευση του ΥΠΕΘ αποτελεί η επιπλέον ενίσχυσή τους με την επόμενη κατανομή των άλλων 500 θέσεων, με τρόπο που θα ενισχύσει τη βελτίωση αυτής της αναλογίας στα ΤΕΙ. Σε αυτό το πνεύμα πάντα προέχει η ενίσχυση των περιφερειακών Ιδρυμάτων, που έχουν και τα μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα."Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης εξέφραζε τη σύμφωνη γνώμη του με την απόφαση που είχε λάβει η συνέλευση του ΤΕΙ και ζητούσε την άμεση επανεξέταση των κριτηρίων κατανομής θέσεων μελών Ε.Π.. "Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ΤΕΙ Ηπείρου, εκτός από το αποδεδειγμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις προσδοκίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μας, που επιδιώκει να αξιοποιήσει καινοτόμες ερευνητικές του δραστηριότητες, προς όφελος της Ηπειρωτικής κοινωνίας και τη διευκόλυνση εξόδου από τη σημερινή οικονομική ύφεση", υπογράμμιζε επίσης ο Περιφερειάρχης προκειμένου να ενισχύσει τα επιχειρήματα ενίσχυσης με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό το ΤΕΙ Ηπείρου.