Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Δύο (2) οι προσφυγές πολίτη κατά μέλους της διοίκησης της ΔΕΥΑΙ

Μέχρι το Πάσχα η εκδίκαση της προσφυγής εναντίον του επίμαχου ορισμού στο Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης

Το δρόμο τους έχουν πάρει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι δύο προσφυγές πολίτη κατά της απόφασης της δημοτικής αρχής Ιωαννίνων να ορίσει σε θέση ευθύνης στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ συγκεριμένο στέλεχός της. Η πρώτη αφορά το γεγονός, ότι -σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα- το εν λόγω στέλεχος δε θα έπρεπε να προσληφθεί στο Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με πλήρη απασχόληση και...
αποζημίωση και η δεύτερη κατά της ίδιας Απόφασης. Η εκδίκαση των δύο αυτών προσφυγών θα γίνει πριν το φετινό Πόσχα, μιας και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτοπής έχει 30 ημέρες καιρό απ' όταν φτάσει στα χέρια του, για να τις μελετήσει και να αποφασίσει σχετικά.