Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εκδήλωση για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Προγράμματα χρηματοδότησης για τους επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), σας προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00, στο Hotel Du Lac (Καρόλου Παπούλια & Ίκκου).
Το νέο ΕΣΠΑ αναγνωρίζει, ρητά πλέον, τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα ως...
έναν από τους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τον συμπεριλαμβάνει στους εννέα στρατηγικούς τομείς που η ενίσχυσή τους θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, «Ελλάδα 2021».Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζεται στην πράξη η αναπτυξιακή σημασία του τομέα που αριθμεί περισσότερους από 110.000 επαγγελματίες και συνεισφέρει τουλάχιστον κατά 3% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, καθώς δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, από προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ στους επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (κατάλογος επιλέξιμων ΚΑΔ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικών μελετών, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες συγκεντρώνουν όλα τα γνωρίσματα ενός παραγωγικού, ανταγωνιστικού και δυνάμει εξωστρεφούς και καινοτόμου τομέα, για την ενίσχυση του οποίου, θα γίνει επιλογή επενδυτικών σχεδίων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως: καινοτομία, εξωστρέφεια, δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας κ.ά., που ανταποκρίνονται στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.