Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η SingularLogic ζητά IT Consultant και Account Manager

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά στα Ιωάννινα IT Consultant και Account Manager.Ο υποψήφιος για τη θέση του IT Consultant θα ασχοληθεί με την υλοποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών έργων κυρίως για τις Έμπορο-λογιστικές εφαρμογές της SingularLogic, στην περιοχή της Ηπείρου. Ως βασικά καθήκοντα θα έχει την εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων και την καταγραφή, ανάλυση και...
υλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος σε ανάλογη θέση, πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής Πληροφορικής, ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητες στην παρουσίαση λύσεων, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση MS-Office, ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η γνώση σε εφαρμογές της SingularLogic, οι γνώσεις Λογιστικής, η γνώση Εμπορικής-Οικονομικής διαχείρισης εταιρειών, η εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων SQL & Oracle και οι βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting). Η εταιρεία προσφέρει εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.Ο υποψήφιος για τη θέση του Account Manager θα ασχοληθεί με τις πωλήσεις καθώς και για τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με νέους και υφιστάμενους πελάτες του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή της Ηπείρου, προωθώντας τις καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες της εταιρείας για τη μεσαία αγορά. Ως βασικά καθήκοντα θα έχει τη δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, τη διαχείριση υφιστάμενων λογαριασμών και σχέσεων σε επίπεδο επιχειρηματιών, την προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων & σύνταξη οικονομικών προτάσεων, την ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των οικονομικών στόχων του τμήματος και τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με συνεργάτες και μεταπωλητές της εταιρίας καθώς και με εταιρίες επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε πωλήσεις (B2B) ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας είτε σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είτε σε δίκτυα συνεργατών-μεταπωλητών, εμπειρία και γνώση του χώρου της Πληροφορικής και Τεχνολογίας, αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα πωλήσεων στην αγορά πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία και ενασχόληση με κάθετες αγορές, πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής κατά προτίμηση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και με εξειδίκευση σε παρεμφερές αντικείμενο θα εκτιμηθεί, ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και συγκέντρωση στην επίτευξη απαιτητικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητες στην παρουσίαση λύσεων και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ο Όμιλος προσφέρει προοπτικές εξέλιξης, συνεχής εκπαίδευση και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.