Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΡΤΑ-Η έταιρεια ΡΑΜΜΟΣ, ζητά συγκολητη αλουμινίου

Η έταιρεια ΡΑΜΜΟΣ στην Άρτα ζητά συγκολητη αλουμινίου .Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση,επικοινωνήστε με το...
τηλέφωνο  2681051016