Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η "IN GROUP" ζητά Merchandiser Φαρμακείου για λογαριαμό πελάτη της

Η "IN GROUP Α.Ε.", η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της στα Ιωάννινα, Merchandiser Φαρμακείου για project 3 μηνών (κωδικός θέσης: HR 24808). Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για ενημέρωση φαρμακοποιών σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας, θα έχει υπευθύνη του την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με δίκτυο πελατών και τη διαχείριση stock και παραγγελιοληψία. Θα πρέπει να είναι απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής εξωτερικού, να διαθέτει προϋπηρεσία επιθυμητή σε...
merchandising ή και πώληση, ιδανικά στο χώρο του φαρμακείου, να έχει πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, να είναι άτομο στοχευμένο στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος, να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας, να έχει τη δυνατότητα για ταξίδια, να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του (για άνδρες υποψηφίους) και να είναι κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και εταιρικό αυτοκίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (HR 24808) στο fax: 210-82.10.230.