Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η ICAP ζητά για πελάτη της Τεχνικό Διευθυντή

Η ICAP για λογαριασμό πελάτης της, που είναι κορυφαία στον κλάδο της ελληνική βιομηχανία με ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά να προσλάβει Τεχνικό Διευθυντή με έδρα τα Ιωάννινα (Reference: 0310/TM/ESS/GR). Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου, θα αναφέρεται στο διευθυντή εργοστασίου και η έδρα του θα είναι τα Ιωάννινα. Θα έχει ως καθήκοντα την οργάνωση προληπτικής/προβλεπτικής συντήρησης, τη σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμού δαπανών συντήρησης, την επιλογή και....
προμήθεια ανταλλακτικών, την οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών, τη συνεχή βελτίωση των δεικτών απόδοσης και τη διοίκηση προσωπικού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: υποχρεωτικό πτυχίο ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης, επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, άριστη τεχνική κατάρτιση σε θέματα συντήρησης μεγάλων μονάδων παραγωγής, άριστη γνώση PowerPoint, Word, Excel και ΕRP, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη, αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, θετική και ευχάριστη προσωπικότητα. Για πληροφορίες και υποβολή βιογραφικού επικοινωνήστε με το το τηλ.: 2610-62.02.73.