Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση του ομίλου Goody’s για την παύση λειτουργίας των δύο καταστημάτων αε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

"Ο Όμιλος Goody’s θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξομάλυνση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξεύρεση λύσης"

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο αναφορικά με την παύση λειτουργίας των δύο καταστημάτων Goody’s στην πόλη των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας, ο Όμιλος Goody’s δηλώνει τα εξής:Τα καταστήματα Goody’s Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας διαχειρίζεται η εταιρεία «Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, Δωδώνης 21, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Γκούμα, η οποία έχει τον απόλυτο διαχειριστικό έλεγχο και την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία τους, ως ο δικαιοδόχος των...
συγκεκριμένων καταστημάτων, με βάση τις συμβάσεις δικαιόχρησης με τη GOODY’S, από 1/10/2002.Ο Όμιλος Goody’s πληροφορήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ότι οι εργαζόμενοι των δύο καταστημάτων προέβησαν σε επίσχεση εργασίας, λόγω μη καταβληθέντων μισθών από την εργοδότρια εταιρεία «Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ», και κατόπιν, με απόφαση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας «Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» τα καταστήματα, έπαυσαν προσωρινά τη λειτουργία τους.
Παρά τις οφειλές της εταιρείας «Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» προς τον Όμιλο Goody’s, ο Όμιλος κατέβαλλε προσπάθειες προκειμένου η δικαιοδόχος εταιρεία να διευθετήσει τις οφειλές της και προς τον ίδιο και προς τρίτους, ώστε τα καταστήματα να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους σε δύο ιστορικά σημεία της περιφέρειας. Αποκλειστικός σκοπός μας είναι η εξεύρεση δόκιμης λύσης για τη διαφύλαξη περισσότερων των 30 θέσεων εργασίας, τη διατήρηση των δύο καταστημάτων, που λειτουργούν με το σήμα Goody’s, αλλά και τη διαφύλαξη της φήμης των σημάτων του Ομίλου μας. Παρόλες τις παραπάνω προσπάθειες, η «Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» αποφάσισε εντέλει την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων αυτών.Η εταιρεία «Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» είναι ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, ο Όμιλος Goody’s θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξομάλυνση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξεύρεση λύσης.