Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Από την G4S, ζητείται έμπειρος πωλητής για το τμήμα προώθησης και ανάπτυξης δικτύου

Από την G4S την μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία στον χώρο των συστημάτων ασφαλείας που εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια και φύλαξη κατοικιών και επαγγελματικών χώρων ζητείται :Έμπειρος πωλητής για το τμήμα προώθησης και ανάπτυξης δικτύου στο νομό Ιωαννίνων.
Τυπικά προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου.
Για τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Δίπλωμα οδήγησης.
Προϋπηρεσία 2ετίας στον χώρο των πωλήσεων.
Τυχόν ειδίκευση και εμπειρία στον χώρο θα ληφθεί υπόψιν .
Άδεια Security (παρέχεται εκπαίδευση και από την εταιρεία).
Αποστολή Βιογραφικών (με φωτογραφία),
Στο safesystems.ioa@gmail.com , Αρχ. Μακαρίου 21.