Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 19.30 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 57 θέματα στην ημερήσια διάταξη,μεταξύ των οποίων, η έγκριση της Α΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2016-2019 με υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο....
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» και υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».