Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ο αγροτικός συνεταιρισμός,ζητά Κτηνίατρο και Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”,προκειμένου να αναπτύξει την δραστηριότητα Κτηνιατρικών υπηρεσιών στους κτηνοτρόφους του Νομού μας και Πωλήσεις Γεωργοκτηνοτροφικών εφοδίων, αναζητά νέα, δυναμικά και συνεργάσιμα στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων με έδρα τα Ιωάννινα:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ
Απόφοιτο Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι
Εμπειρία στην...
πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων
Εμπειρία στην αντιμετώπιση ασθενειών
Εμπειρία σε Συστήματα Πιστοποίησης
Καλή γνώση χειρισμού H/Y
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απόφοιτο Τ.Ε.Ι Ζωικής Παραγωγής
Εμπειρία στις πωλήσεις κτηνοτροφικών προϊόντων
Καλή γνώση χειρισμού H/Y
Επιθυμητά προσόντα
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία σε ανάλογο περιβάλλον
Δίπλωμα αυτοκινήτου
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέχρι τις 29-2-2016 και ώρα 12:00μ., αναφέροντας την θέση μέσω emai: easikap@otenet.gr 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2651070961