Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Σοβαρή καταγγελία εις βάρος του δασαρχείου Κόνιτσας

Σε μια σοβαρή καταγγελία εις βάρος του δασαρχείου Κόνιτσας, προέβη ο δασικός συνεταιρισμός "Η συνεργασία" Διστράτου Κόνιτσας, μέσω επιστολής του Προέδρου του κ. Γεωργίου Ντασταμάνη, που απευθύνετε προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Μιχελάκη, τον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, τον Δήμο Κόντσας και άλλες Αρχές.Ολόκληρη η επιστολή - καταγγελία έχει ως  εξής:

Με το αριθμό Πρωτοκόλλου 18406/12-2-2016 έγγραφό του, που κοινοποιείται, ο Διευθυντής Δασών Ιωαννίνων Παναγιώτης Μάνης, μας πληροφορεί ότι στα υλοτομηθέντα λήματα του δημοτικού δάσους Αμαράντου Δήμου Κόνιτσας διανοίχθηκαν δασόδρομοι χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Δασικού Κώδικα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγονται παράνομοι δασόδρομοι κατά την υλοτομία δημοτικών δασών του Δήμου Κόνιτσας και είναι γνωστό στις δασικές υπηρεσίες ότι παράνομα διανοίχθηκε δασόδρομος και κατά την υλοτομία στο δημοτικό δάσος Πάδων (εκεί έγιναν όλες οι παρανομίες μαζί). Την ευθύνη για την παράνομη διάνοιξη δασοδρόμων, που έχουν σοβαρές οικολογικές συνέπειες στα δάση, έχει ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Κόνιτσας κος Κωνσταντίνος Τριάντης που έχει υποχρέωση ελέγχου των υλοτομιών στην περιοχή ευθύνης του. Ρωτάμε:
α) Τους υπηρεσιακούς προϊσταμένους του στη δασική υπηρεσία και τον Γενικό Γραμματέα τι πειθαρχικά μέτρα θα πάρουν σε βάρος του δασάρχη Κόνιτσας;
β) Εάν θα υποβάλλουν για τους παράνομους δασόδρομους μήνυση στον Εισαγγελέα για υποβάθμιση του περιβάλλοντος
γ)Τον δήμαρχο Κόνιτσας, δήμαρχο του δασοκτήμονος Δήμου Κόνιτσας τι θα κάνει για την προστασία των δημοτικών δασών από παράνομους δασόδρομους και αν θα συνεχίσει να τηρεί σιγήν ιχθύος όπως για τις παρανομίες στο δημοτικό δάσος Πάδων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.
Ιωάννινα 22-2-2016
Γεώργιος Ντασταμάνης,
Πρόεδρος Δ.Σ. δασικού συνεταιρισμού Διστράτου "Η Συνεργασία"