Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΕΒΕΖΑ - Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΑΕΝ Ηπείρου

Μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου οι αιτήσεις

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2015-2016 (εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ως κατωτέρω:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
α) Ένας (01) Κοινωνιολόγος και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών με ειδίκευση στη Κοινωνιολογία, ελλείψει δε υποψηφίων, πτυχιούχο Νομικής για τα μαθήματα: Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες , Διαχείριση Κρίσεων.
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ii. Ναυτικών Μαθημάτων
α) Δύο (02) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ή Β΄ τάξης Ε.Ν για τα Ναυτικά μαθήματα.
Καταληκτική ημερομηνία μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016. Πληροφορίες: τηλ. 26820-22095, 6, 7 και εσωτερικό 115.