Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Η εταιρεία "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" ζητά Πωλητές & Πωλητές-Τεχνικούς σε Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Η εταιρεία "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" ζητά Πωλητές & Πωλητές-Τεχνικούς σε Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων, την ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Η εταιρία παρέχει Bonus βάσει επίτευξης στόχων, εκπτωτικά προγράμματα σταθερής & Internet, μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων και νέες τεχνολογίες και..
προοπτικές εξέλιξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Ι.Ε.Κ επαγγελματικής κατεύθυνσης ή Σχολής Τεχνικής Κατεύθυνσης, να διαθέτουν τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, να έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εστίαση στην επίτευξη αποτελέσματος βάσει στόχων, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι) και δυνατότητα εργασίας βάσει ημερών και ωρών απασχόλησης σε εμπορικά καταστήματα. Επιθυμητά προσόντα είναι το πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ και η γνώση προϊόντων τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε την αίτησή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ