Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ιατρικό επισκέπτη ζητά η εταιρεία "Βιοιατρική"

Ο Όμιλος εταιριών υγείας "Βιοιατρική", με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα τα Ιωάννινα (Κωδ: Ι–01). Κύριες υπευθυνότητες είναι η διεύρυνση πελατολογίου (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολόγοι, κλπ) και η υποστήριξη πελατολογίου (after sales support). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
1) Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας / Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, 2) Εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε μικροβιολογικό εργαστήριο / Διαγνωστικό κέντρο ή σε εταιρεία Ιατρικών μηχανημάτων/αναλωσίμων, 3) Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, 4) Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, 5) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και 6) Καλή γνώση Αγγλικών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την εταιρεία στο τηλ.: 210-69.66.000.