Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο Κωνσταντίνος Σκούπρας, νέος Διοικητής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου

Ο Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Σκούπρας, είναι ο νέος Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου.Ο κ. Σκούπρας υπηρετούσε μέχρι σήμερα στην διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λάρισας. Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ιωαννίνων παραμένει ο Πύραρχος Γιώργος Χαβέλας.Στην Π.Υ. Ιωαννίνων,μετακινείτε και ο...
Πύραρχος Απόστολος Βασδέκης