Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Μηνιαίες καταμετρήσεις ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Αχέροντα

Ο Φορέας Διαχείρισης στις 23/2/2016 πραγματοποίησε μετρήσεις ορνιθοπανίδας στις περιοχές αρμοδιότητάς του στο Δέλτα Αχέροντα.Παρατηρήθηκαν δεκάδες είδη πουλιών τα οποία καταγράφονται σε ειδικές φόρμες και στη...
συνέχεια καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης.