Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΑΡΤΑ:Ημερίδα για το νέο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διοργανώνουν Ημερίδα Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην...
Άρτα, στις 3 Μαρτίου στην αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας (περιοχή «Τρίγωνο», έναντι Κτιρίου Διοίκησης ΤΕΙ).