Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΑΡΤΑ:Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων σήμερα Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 19 θέματα.
Αναλυτικότερα:
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης έτους 2016
2.Εγγραφή ως συνδρομητές σε Εφημερίδες, Περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα για το...
2016
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
3.Έγκριση της αρ. 1/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
4.Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.(Ψήφιση πρ/σμού)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
5.Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2016
6.Έγκριση επιχορήγησης της Φιλαρμονικής του Μ/Φ Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ»
7.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Γενικού Γραμματέα Δήμου Αρταίων
8.Αγορά βιβλίων
9.Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
10.Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του 2ου αγώνα δρόμου Άρτας «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης
11.Σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου
12.Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης χέρσων επιφανειών Δημοτικών Ενοτήτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
13.Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στις περιοχές του Μνημείου της Παρηγορήτριας και του Κάστρου Άρτας (σχετ. η αρ. 4/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
14.Παράταση της αριθμ. ΤΒ66/ΦΠ 138/2-2-2001 άδειας εκμετάλλευσης του δημοτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Στεφάνι Ζέρβα» Δ.Ε. Βλαχερνών (σχετ. η αρ. 6/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
15.Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αρταίων για το έτος 2016
16.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
17.Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων
18.Επί αιτήσεως Βασ. Γκαρτζώνη για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του μουσικού σχολείου»
19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαίρεση και ανακατασκευή επικινδύνως ετοιμόρροπου τοιχίου στην 3η πάροδο Κομμένου»