Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΑΡΤΑ:Υποβολή αιτήσεων από Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου για την επιχορήγηση 201

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Αρταίων, όπως για παράδειγμα:

>Εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Αποκρεών (Συμμετοχή στην Καρναβαλική παρέλαση, Κούλουμα κτλ),
>Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Άρτας,
>Εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων,
>Εκδηλώσεις για την αναβίωση τοπικών παραδοσιακών εθίμων,
>Δραστηριότητες που αναδεικνύουν και προάγουν τον πολιτισμό της περιοχής,
>Δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα (Γιορτή Πορτοκαλιού, Σαρδέλας, Τσίπουρου κτλ.).
Οι ενδιαφερόμενοι Σύλλογοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, με αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο Αρταίων, έως τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 (υπόψη του κου Αρκουμάνη Θανάση, τηλ.: 2681074615, e-mail: gr_tourismou@arta.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για επιχορήγηση
1.Αίτηση
2.Προϋπολογισμός 2016 (Έσοδα & Δαπάνες μεταξύ των οποίων και όλες οι δράσεις του Συλλόγου για το 2016 μαζί με το κόστος τους.)
3.Καταστατικό του συλλόγου με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου
4.Απολογισμός 2015 (Δράσεις του συλλόγου που έγιναν το 2015)
Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
1.Γραμμάτιο είσπραξης
2.Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.
3.Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης.
4.Aριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου