Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Άγνωστοι κατέστρεψαν τις πινακίδες ενημέρωσης στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους υλοποίησε τη δράση «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στις περιοχές της χωρικής του αρμοδιότητας», στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά» του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και αφορά την...
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας».Η δράση ολοκληρώθηκε στις 29-01-2016 με την τοποθέτηση των τελευταίων πινακίδων στην Προστατευόμενη περιοχή των Στενών και Εκβολών Αχέροντα.Τοποθετήθηκαν συνολικά 84 πινακίδες σε επιλεγμένα σημεία, επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές και συγκεκριμένα:
29 με πληροφορίες γενικές για την περιοχή, την βιοποικιλότητα και τις παραγωγικές δραστηριότητες.
20 πινακίδες για σήμανση των Ζωνών των περιοχών με πληροφορίες για τις μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ. με αριθμό 36427 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών» (ΦΕΚ 396/Δ’/17.09.2009).
10 πινακίδες για απαγόρευση ρίψης σκουπιδιών και αδρανών υλικών ( Άρθρο 12 του Ν. 1650/86)
25 πινακίδες για απαγόρευση κυνηγιού, όπου αυτό απαγορεύεται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και στις αντίστοιχες Δασικές απαγορευτικές διατάξεις.
Ο βασικός σκοπός υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, που εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που πραγματοποιεί ο Φορέας, είναι η έγκυρη πληροφόρηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών των προστατευόμενων περιοχών και παράλληλα η ανάδειξη των συγκεκριμένων περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον.Παρ΄ όλα αυτά τρείς μέρες μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πινακίδων, κατά την επόπτευση στην περιοχή της Αμμουδιάς, οι φύλακες του Φορέα εντόπισαν κατεστραμμένες πινακίδες και κάποιες μάλιστα απομακρύνθηκαν εντελώς από την περιοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Βαλανιδοράχης όπου καταστράφηκαν συνολικά 5 πινακίδες από τις οποίες οι δύο δεν βρέθηκαν (Συνοπτική Δέλτα Αχέροντα, και για τα Όρια Ζώνης Θύλακα) ενώ οι υπόλοιπες βρέθηκαν διαλυμένες (Κεντρική Δέλτα Αχέροντα, Όρια Ζώνης Α2.1 Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος και Απαγορεύεται το κυνήγι) στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης στο ξεκίνημα της υλοποίησης του έργου καταγράψαμε την απομάκρυνση μιας πινακίδας στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά Όρια Ζώνης Α4. Δέλτα Καλαμά (περιοχή Λιμνοθάλασσας Βατάτσα).Πρόκειται για αδικαιολόγητη καταστροφή δημόσιας περιουσίας καθώς οι πινακίδες αφενός τοποθετήθηκαν σε δημόσιες εκτάσεις και αφετέρου η τοποθέτησή τους δεν παρεμποδίζει την άσκηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, ούτε επιφέρει αλλαγή στα όρια των ζωνών προστασίας και στις δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτές.Πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.Τέλος, θεωρούμε το φυσικό πλούτο της περιοχής, ένα σημαντικό κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία, η προστασία και διατήρηση του οποίου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας, και ενέργειες ή δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του, θα πρέπει να τυγχάνουν και της υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου.