Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Επίσκεψη του Yu Jae Won,στο Πανεπιστἠμιο

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής κ. Γεώργιος Καψάλης, υποδέχτηκε, με ιδιαίτερη χαρά σήμερα,στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Yu Jae Won, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Hankuk της Nότιας Κορέας.
Το Πανεπιστήμιο Hankuk είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κορέας, στο οποίο διδάσκονται οι Ελληνικές Σπουδές και η Ελληνική Γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του...
Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επισκέπτεται το Πανεπιστήμιό μας ένας ικανός αριθμός φοιτητών από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.Σκοπός της επίσκεψης του κ. Yu Jae Won ήταν η διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα. Έτσι αποφασίστηκε η υπογραφή ενός κοινού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα προβλέπεται η ενίσχυση της ανταλλαγής φοιτητών. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα προβεί στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, ώστε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Hankuk που σπουδάζουν Ελληνικά να έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού φοιτητές για ένα ολόκληρο εξάμηνο.