Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Σήμερα η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες ) την 2 1 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και...
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2016. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία