Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ-Αποχώρησαν οι σύμβολοι της μειοψηφίας απο το Δημοτικό Συμβύλιο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας συνηθίζει τη μονομερή διεύθυνση των συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεροληπτώντας υπέρ της παράταξής του και παραβιάζοντας σημεία του Κανονισμού λειτουργίας, παρά τις συνεχείς αιτιολογημένες αντιδράσεις των συμβούλων της μειοψηφίας.Στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2016 ξεπέρασε κάθε όριο, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με θέμα - Πρόταση τροποποίησης σχετικά με το έργο «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου». Παραβιάζοντας τον Κανονισμό λειτουργίας και...
καταστρατηγώντας κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουργίας, αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία πρόταση συμβούλων της μειοψηφίας να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος. Η αναβολή ζητήθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι η πρόταση για τροποποίηση της μελέτης του έργου δεν στηρίζεται σε πλήρη εκπονημένη τεχνική μελέτη, δεν προσδιορίζεται σαφώς το οικονομικό αντικείμενο που προκύπτει, τροποποιεί το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο συγχρηματοδοτούμενου έργου (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013) , χωρίς να έχει διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής.Οι κάτωθι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, καταγγέλλουν δημόσια την αντιδημοκρατική στάση του Προέδρου και επιφυλάσσονται για χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους, ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις λειτουργίας και η αρχές της δημοκρατίας στις συνεδριάσεις του κορυφαίου θεσμικού οργάνου της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γαρδίκος Βασίλης
Λεοντίου Κωνσταντίνος
Γκαραλέας Δημήτρης
Τσακανίκας Δημήτρης
Καλογήρου Ιωάννα
Στέφος Θεόδωρος
Ματσάγκας Μανώλης