Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή για τις ευπαθείς ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες δεν αύξησε τα δημοτικά τέλη αλλά αντίθετα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση των Δημοτικών τελών στους καταλόγους της ΔΕΗ σε κατοίκους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε απόρους (αναγνωρισμένοι άποροι) και σε πολύτεκνους.Προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση Δημοτικών Τελών σύμφωνα και με την...
υπ’ αριθμό 283/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, στον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Σπυρίδωνα Δρίμτσια, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. ΑΠΟΡΟΙ: θα απαλλάσσονται σε ποσοστό 100% των δημοτικών τελών, μετά από αίτηση συνοδευόμενη από:
Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας και
Πιστοποιητικό/ βιβλιάριο Απορίας
Β. ΑΝΑΠΗΡΟΙ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ: θα απαλλάσσονται σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών, μετά από αίτηση συνοδευόμενη από:
Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας και
Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
Γ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ: θα απαλλάσσονται σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών, μετά από αίτηση συνοδευόμενη από:
Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας και
Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Δρίμτσια (2ος Όροφος – Οικονομική Υπηρεσία, τηλ. 2665361215)