Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ:Εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων

Ο πρώτος Δήμος στην Ήπειρο που εγκρίνει το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» είναι ο Δήμος Αρταίων. Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε το Σχέδιο, το οποίο θα αποσταλεί άμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου για να ενσωματωθεί στο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό, που εκπονείται και ολοκληρώνεται ταυτόχρονα, ώστε να μπορέσει μέρος των προτεινόμενων δράσεων να ενταχθούν για...
χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ, εντός του 2016.Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης στην εισήγησή του, «στόχος του είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στο Δήμο μας, που θα ενσωματώσει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης».Το σχέδιο θα αναδείξει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις, καθώς και τις αναγκαίες συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, ενώ θα προτείνει δράσεις για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το Δήμο, για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης των Α.Σ.Α., προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 50% το 2020, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και θα διαμορφώσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.