Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες Θέσεις Εργασίας στα Ιωάννινα


Η εταιρεία C O D E W I L D, με έδρα τα Ιωάννινα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και στα πλαίσια της συνεχής ανάπτυξής της αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της κατάλληλους συνεργάτες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη & υποστήριξη εφαρμογών και έργων Πληροφορικής.


1. Web Developer/Designer (OPEN SOURCE)
Περιγραφή Θέσης
Σχεδιασμός και δημιουργία web sites και...
Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (eshops).
Παρακολούθηση, Συντήρηση και Υποστήριξη δικτυακών τόπων.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών στο Internet.
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού από τμήμα Πληροφορικής
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.
Βάσεις Δεδομένων (SQL Server, MySQL κλπ).
HTML/CSS, XML, PHP.
CMS όπως Joomla, Wordpress, Drupal, κλπ
Εργασία μέσα σε ομάδα
Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία)
Επιπρόσθετα Προσόντα (προαιρετικά)
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα προσόντα όπως:
Γνώση ASP, .NET, MSSQL
Θα εκτιμηθούν επίσης γνώσεις σε:
Social media
Mobile application development/design και
Εμπειρία σε θέματα σχετικά με το e-Commerce.
2. Developer (.Net C#)
Προσόντα:
Πτυχίο Πληροφορικής
Τουλάχιστον ένα (2) έτη προϋπηρεσίας στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Microsoft.Net
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (2) έτων σε S/W Development, Analysis & Design εφαρμογών Λογισμικού
Καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Microsoft SQL Server)
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
Γνώση των τεχνολογιών .Net (WF, WPF, WCF)
Microsoft Certifications
Σχετικά με τις θέσεις
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα
Οι άντρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία.
Οι ενδιαφερόμενοι/-μενες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους και ενδεικτικό portfolio στο infodesk@codewild.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την εξέλιξη της αίτησής τους. Η συλλογή βιογραφικών θα διαρκέσεις έως και 21/12/2015