Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Επιχορήγηση για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Μια σημαντική απόφαση  υπέγραψε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης για επιχορηγήσεις προς τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και την ΕΤΑΔ για την πληρωμή έργων. Ειδικότερα:Η  απόφαση αφορά σε επιχορήγηση προς το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) για τη...
πληρωμή του έργου «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων». Συνολικά θα δοθεί το ποσό των 755.063,21 ευρώ.