Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις των καθηγητών

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων - βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων, καλεί τους εκπαιδευτικούς , που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για το διδακτικό έτος 2015-2016. Ο πλήρης φάκελος με την αίτηση και τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (νεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας), καθώς και σε...
όλες τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από τη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr, από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων: http://dide.ioa.sch.gr καθώς και από το τηλέφωνο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων:: 26510-54422. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.