Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Πρόσληψη καθηγητή/τριας Πληροφορικής,στα Αρσάκεια Σχολεία

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων θα προβούν στην πρόσληψη καθηγητή/τριας:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ19).Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το...
βιογραφικό τους σημείωμα από 23 έως 27 Νοεμβρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dhm-i@arsakeio.gr, της Γραμματείας των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων.Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26510-52055