Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ιατρικό επισκέπτη ζητά η Anfarm Hellas

Η Anfarm Hellas μεγάλη και δυναμικά αναπτυσσομένη Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων με ηγετική θέση στη παραγωγή γενοσήμων ζητά να προσλάβει άμεσα Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα τα Ιωάννινα. Επιθυμητό προφίλ υποψηφίων, να είναι: 1) Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, 2) να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών, 3) εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων, 4) θέληση για ένταξη σε μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα και...
5) δίπλωμα οδήγησης. Η εταιρεία προσφέρει: α) ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, β) bonus επίτευξης στόχων, γ) προοπτικές εξέλιξης, δ) συνεχή εκπαίδευση και ε) σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-68.31.632, e-mail: info@anfarmhellas.com