Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ζητά να προσλάβει Διευθυντή After Sales, Τεχνικό Σύμβουλο και Πωλητή αυτοκινήτων

Η Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ζητά για την στελέχωση των τμημάτων της και για μόνιμη απασχόληση στο κατάστημα της στα Ιωάννινα:
1) Διευθυντή After Sales, απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 30 – 50 ετών, Γνώση Αγγλικών, Γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
2) Τεχνικό Σύμβουλο, απαραίτητα ...
προσόντα: Ηλικία 30 – 40 ετών, Γνώση Αγγλικών, Γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή απόφοιτος Σχολής με κατεύθυνση Μηχανολογίας.
3) Πωλητή Ανταλλακτικών, απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 30 – 40 ετών, Γνώση Αγγλικών, Γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας: 9 χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, τηλ.: 26510-85205 και 26510-85204. E-mail: main@gartzonikas.gr