Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Εξηγήσεις για τις χρήσεις άδειας νερού γεωτρήσεων ζητούν τέσσερις (4) Ηπειρώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Γ. Στέφος, Β. Τσίρκας, Κ. Μπάρκας και Μ. Κάτσης με Ερώτησή τους στη Βουλή

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης χρήσης άδειας νερού για υδροληψία από γεωτρήσεις, ζητούν από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, τέσσερις Ηπειρώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή. Πιο αναλυτικά, οι βουλευτές, Γιάννης Στέφος (Ιωαννίνων), Βασίλης Τσίρκας (Άρτας), Κώστας Μπάρκας (Πρέβεζας) και Μάριος Κάτσης (Θεσπρωτίας), σε κοινή Ερώτησή τους, με 21 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν από τον Γ. Τσιρώνη να πληροφορηθούν, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο υποργός, ώστε να...
διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και ταυτόχρονα να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση του νερού αλλά και η προστασία των υδατικών πόρων. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταγραφής και αδειοδότησης κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης του νερού στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), που θα επιτρέψει την εκτίμηση του αριθμού και της έκτασης των απολήψεων ύδατος, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση του νερού, καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων, προβλέπονται υψηλά τέλη και πρόστιμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθμό 101123 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1435/10-7-2015), προβλέπεται ότι οι αγρότες που θα καταθέσουν εκπρόθεσμα και μετά τις 30/9/2015 αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόστιμο έως 150 Ευρώ μέχρι το τέλος του 2015 και 1000-2000 Ευρώ από 1/1/2016. Σε μια εποχή που η ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την έξοδο από την κρίση και με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας πλήττεται από σοβαρότατα προβλήματα μετά από πέντε χρόνια συνεχόμενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, τα ως άνω τέλη και πρόστιμα θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικονομικό προγραμματισμό του κλάδου της αγροτικής παραγωγής. Επειδή τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες και η ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας είναι επιτακτική για την ολοκληρωμένη και εξορθολογισμένη διαχείριση του νερού. Ερωτάται, λοιπόν, ο υπουργός: Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία χορήγηση χρήσης άδειας νερού για υδροληψία από γεωτρήσεις;».