Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτών Ιωαννίνων

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό του Συν/σμού η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12-12-2015 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συν/σμού (Χαρ.Τρικούπη 38 – Ισόγειο) και σε..
περίπτωση μη απαρτίας το Σάββατο 19-12-2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.